การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

Event: Accounting and utilising GHG emissions reduction measures for local waste management actors in Thailand
Date: 25-27/01/ 2012, Bangkok
Date: