Results 1 - 3 of 3 (Sorted by date)
Research Report
Author:
Nebojsa
Nakicenovic
Arnulf
Grubler
Julia
Leininger
Caroline
Zimm
Geoff
Clarke
Kristie
Ebi
Dirk
Messner
Johan
Rockstrom
Sander
van der Leeuw
Charlie
Wilson
Jeffrey
Sachs
Ana Paula
Aguiar
Alaa Al
Khourdajie
Doug
Arent
Tateo
Arimoto
Avit K.
Bhowmik
Benigna
Boza-Kiss
Anita
Breuer
Henrik
Carlsen
Franklin
Carrero-Martínez
Katerina
Ciampi Stancova
Ilan
Chabay
Chia-Wei
Chao
William E.
Colglazier
David
Collste
Luis
Comolli
Kuei-Tien
Chou
Paulo
Gadelha
Luiz Augusto
Galvao
Banning
Garret
Ariel
Hernandez
Michiko
Iizuka
Naoto
Kanehira
Elmar
Kriegler
JoAnne
Linnerooth-Bayer
Hermann
Lotze-Campen
Monika
Matusiak
Peter
Messerli
Jerry
Miller
Joel
Millward-Hopkins
Raya
Muttarak
Roy
Ngerng
Michael
Obersteiner
Yannick
Oswald
Kazuhito
Oyamada
Shonali
Pachauri
Romulo
Paes de Sousa
Alesandro
Rainoldi
Narasimha
Rao
Keywan
Riahi
Alexander
Roehrl
Yamina
Saheb
Joern
Schmidt
Guido
Schmidt-Traub
Rodrigo
Guerino Stabeli
Julia
Steinberger
Uno
Svedin
Izumi
Suzuki
Klaus
Tilmes
Farooq
Ullah
Detlef
van Vuuren
Martin
Visbeck
Christopher
Wingens
Hirotaka
Yamada

This report, which focuses on innovation, is the third by The World in 2050 (TWI2050) initiative that was established by the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) and other partners to provide scientific foundations for the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development. In 2018, the first report by TWI2050 on Transformations...

Research Report
Author:
Michael
Lettenmeier
Viivi
Toivio

Tämä raportti ehdottaa hiilijalanjälkitavoitteita ja vaihtoehtoja sille, miten yhteiskunta voi elämäntapamuutosten kautta rajoittaa ilmaston lämpenemisen enintään 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Sekä aihetta käsittelevä kirjallisuus että poliittinen päätöksenteko ja liike-elämä ovat toistaiseksi keskittyneet...

Research Report
Author:
Victoria Thoresen
Carme Martinez-Roca
Luis Flores Mimica
Cathy Rutivi
Sevgi Kalkan
Fabienne Pierre
Khairoon Abbas
Helene Cruypenninck

The purpose of this stocktaking report is to contribute to the overall development of the
Sustainable Lifestyles and Education Programme of the 10-Year Framework of Programmes on
Sustainable Consumption and Production (10YFP) by delivering a better understanding of the
complex relations between lifestyles and sustainability, briefly explaining the...