Results 1 - 3 of 3 (Sorted by date)
Data or Tool
Author:
OTGONTSETSEG
Luvsandash
The "JCM in CHARTS" series aim to provide a comprehensive and easy-to-understand description of the Joint Crediting Mechanism (JCM) in each host country. This version describes the rules, procedures, and references for implementing the JCM in Mongolia. This CHARTS is also available in English: JCM in CHARTS for Mongolia
Policy Report
Цэвэр хөгжлийн механизмын (ЦХМ) талаар бүрэн гүйцэд, ойлгоход хялбар тайлбар өгөх нь энэхүү товхимолын зорилго болно. Тус товхимолд улс хоорондын хэлэлцээрүүдээр тохирсон баримт, бичвэрүүдийн агуулгыг бүрэн хэмжээнд тусгаагүй болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй. Түүнчлэн, зарим ойлголтын дэлгэрэнгүй тайлбар болон үйл явц улс хоорондын хэлэлцээрүүдээр...