Results 1 - 1 of 1 (Sorted by date)
Book Chapter

「生態移民」に頼らない森の再生 (中国の環境政策・生態移民. 第4章)

In chugoku no kankyo seisaku seitai imin: midori no daichi, uchi mongoru no sabakuka o fusegeru ka? (Chapter 4)

Remarks:

中国の環境政策 生態移民: 緑の大地、内モンゴルの砂漠化を防げるか?(地球研叢書、昭和堂)